Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2. TERMÉKEK
3. REGISZTRÁCIÓ
4. A VÁSÁRLÁS MENETE
5. SZÁLLÍTÁS
6. SZAVATOSSÁG
7. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
8. ADATVÉDELEM, TITOKTARTÁS
9. SZERZŐI JOGI VÉDELEM
10. EGYÉB RENDELKEZÉSEKA www.necron.hu/webshop Webáruház (a továbbiakban: „Webáruház”) használata az alábbi feltételek elfogadását jelenti.


 
KÉRJÜK, HOGY AMENNYIBEN REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓJA, ILLETVE VÁSÁRLÓJA KÍVÁN LENNI WEBÁRUHÁZUNKNAK, VEGYE FIGYELEMBE, HOGY WEBÁRUHÁZUNK HASZNÁLATÁVAL ÖN AUTOMATIKUSAN ELFOGADJA AZ ALÁBBI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET (ÁSZF). ERRE FIGYELEMMEL KÉRJÜK, HOGY FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS KIZÁRÓLAG ABBAN AZ ESETBEN VEGYE IGÉNYBE SZOLGÁLTATÁSAINKAT, AMENNYIBEN EGYETÉRT AZZAL ÉS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK TEKINTI MAGÁRA NÉZVE.
Az eladó adatai:
Cégnév: NECRON Kötőelemgyártó és –Forgalmazó
Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Társaság”)
Rövidített cégnév: NECRON Kft.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-563521
Illetékes cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 1134 Budapest, Szabolcs u. 8.
Bankszámlaszám: 11742104-20030528-00000000
Statisztikai számjel: 12094789-4674-113-01
Adószám: 12094789-2-41
Közösségi adószám: HU12094789
Telefon: 06-1-349-77-46
Fax: 06-1-2360-569
E-mail elérhetőség: info@necron.hu
A Társaság képviselője: Kovács Béla

A Társaság a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tagja, kamarai azonosító száma: 1-73-4723.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 A jelen ÁSZF egyrészről a Webáruházon regisztrált felhasználókra, másrészről a Társaságra vonatkozik. Jelen ÁSZF a megjelenéstől visszavonásig, illetve a módosítás honlapon történő közzétételéig érvényes. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et módosítsa minden előzetes egyeztetés és értesítés nélkül; a vásárló felelőssége, hogy mindig ellenőrizze az aktuális ÁSZF-et.
1.2 A Webáruházban csak olyan személy vásárolhat, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenysége körén belül eső célok érdekében jár el, érvényes regisztrációval rendelkezik, és magára nézve kötelező erejűnek tekinti a jelen ÁSZF-et. A vásárló nem minősül fogyasztónak a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján.
1.3 A Webáruház, illetve a létrejövő szerződés nyelve a magyar, az árak forintban értendőek.
1.4 A Webáruházban történő vásárlás nem kizárólag elektronikus úton történhet, faxon, e-mailben, levélben, illetve személyes megkeresés esetén is fogadja a Társaság a megrendeléseket, ám ezekre az esetekre a jelen ÁSZF csak külön kikötés esetén terjed ki.
1.5 A Webáruházon keresztül történő rendelés elektronikus úton történő feladásával a vásárló fenntartás nélkül elfogadja a jelen ÁSZF-et, és tudomásul veszi, hogy a vásárló és a Társaság között - a Társaság által történő visszaigazoláskor - írásbeli adásvételi szerződés jön létre a megrendelt termék vonatkozásában. Az e-mailben történő visszaigazolás tartalmazza:
 • a megrendelt termékre vonatkozó információkat,
 • a fizetendő árat, a fizetés módját, számlázási nevet,
 • a szállítási határidőt, a szállítás módját, árát, helyét. 1.6 A megrendelés teljesítésére abban az esetben kerül sor, ha az adásvétel minden részlete egyértelmű mindkét fél számára, és azok a felek részéről elfogadásra kerültek. A szerződés a Társaság általi írásbeli visszaigazolás vásárló részére történő elküldésekor jön létre. Felek elfogadják, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül.
  1.7 A szerződésre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által közzétett Etikai Kódex vonatkozik http://www.mkik.hu/index.php?id=124
  1.8 A Webáruházon keresztül történő vásárlás előfeltétele, hogy a vásárló a pontos adatai megadásával a webes felületen regisztráljon. Ennek hiányában a Társaság a leadott megrendeléseket nem teljesíti. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy kizárólag fizetőképes vásárló igényeit vegye figyelembe. Fizetésképtelen, csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt álló, illetve ezek törvényes feltételeinek fennállása esetén is jogosult a Társaság a szerződés teljesítését megtagadni és kártérítési igényeit érvényesíteni. Ezen rendelkezés irányadó az olyan vásárlóra is, amelynek lejárt és kiegyenlítetlen tartozása van a Társasággal szemben.
  1.9 A megrendelés visszaigazolását követően a vásárlót nem illeti meg az elállás joga.
  1.10 A Webáruház részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden felhasználó saját felelősségére veheti igénybe. Amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, ill. az bármely más módon a Társaság tudomására jut, úgy a Társaság jogosult bármely tartalom illetve azok része ideiglenes vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására. Ismétlődő, vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén a Társaság jogosult az adott felhasználót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve regisztrációjának törlését is.


  2. TERMÉKEK

  2.1 A Webáruházban található termékek a Társaság tulajdonát képezik, azokat ő raktározza, illetve rendeli meg beszállítóitól. A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldala tartalmazza. A honlapon szereplő képek illusztrációk, így egy adott termék megjelenése a valóságban eltérhet attól (pl.: megváltozhat egy termék csomagolása, szabvány által nem konkretizált tulajdonságok változása). A termékinformációk pontatlanságáért az adott termék gyártója a felelős. A termékek mellett szereplő vételár nettó összegű, amely nem tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFÁ-t).
  2.2 Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak a megrendelés visszaigazolásával válik véglegessé. A végleges ár ettől a pillanattól kezdődően csak a felek közös megegyezésével módosítható. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függnek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.
  2.3 Amennyiben a weboldalon hibás ár jelenik meg, ideértve a nyilvánvalóan téves (pl.: "1" Ft) árat is, úgy a Társaság nem köteles a terméket a hibás áron szállítani. Ehelyett felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, melynek ismeretében a vásárló fenntarthatja vásárlási szándékát, vagy elállhat attól.  3. REGISZTRÁCIÓ

  3.1 A Webáruház honlapján bárki szabadon böngészhet, juthat hozzá információkhoz, ám a vásárlás regisztrációhoz kötött. A Webáruház oldalán csak olyan személyek regisztrálhatnak, akik önálló foglalkozásuk és gazdasági tevékenységük körén belül eső célok érdekében járnak el. A regisztráció folyamán kötelező megadni a nevét (cégnevét), adószámát, e-mail címét, telefonszámát, valamint a számlázási és szállítási címet.
  3.2 A regisztráció menete:
 • A vásárló a kezdő lapon, a www.necron.hu oldalon lévő "Regisztráció" linkre kattintva kezdeményezheti a regisztráció megkezdését. A regisztrációs felületen, kötelezően kitöltendő mezők és nem kötelezően kitöltendő mezők találhatóak. Amennyiben a vásárló hiányosan vagy hibásan ad meg adatot, a rendszer nem engedi tovább a regisztrációs folyamatot a hiba kijavításáig. Ez az ellenőrzés azonban csak formai, az adatok valódiságát a rendszer nem tudja ellenőrizni.
 • Az adatok, illetve felhasználói igény megadása, az adatok helyességének ellenőrzése, illetve az ÁSZF-ben foglaltak körültekintő áttanulmányozása után a jelölő négyzetben történő jelöléssel véglegesíthető a regisztráció a formanyomtatvány elküldésével.
 • A regisztráció beérkezésekor a rendszer ellenőrzi a megadott adatokat, illetve az igényelt felhasználói nevet, és elkészíti a vevő egyedi belépőkódját.
 • A regisztráció befejező lépéseként a Társaság megküldi a visszaigazoló e-mail-t, ami tartalmazza a belépéshez szükséges adatokat, illetve információkat.
 • Helytelen vagy nem létező e-mail cím esetén a vásárló a regisztrációt nem tudja befejezni.
 • A regisztrált adatok módosítását, törlését a Társaságnak jelezni kell, e-mail vagy fax formájában.
 • Jelszó változtatására a belépés után van lehetőség.
  3.3 A Társaságot nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Társaságnak felróható okból hozzáférhetővé válik.
  3.4 A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat a Társaság nem fogadja el, és a rendelést elutasítja. A Társaság fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét.


  4. A VÁSÁRLÁS MENETE

  4.1 A Webáruházon keresztül történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja a jelen ÁSZF-et. A Webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
  4.2 A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik, hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, illetve pénteken 8-14 óra között. Ezen időponton kívül is lehetőség van megrendelés leadására, azonban a feldolgozás megkezdése csak a rendelés leadását követő munkanapon történik meg. A minimális vásárlási értéket a mindenkori legkisebb mennyiségi egység határozza meg az adott termékből.
  4.3 A megrendelés elfogadásáról a rendszer automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, majd ezt követően a Társaság minden állapotváltozásról értesíti a vásárlót. A szerződés a megrendelés visszaigazolásának elküldésekor jön létre.
  4.4 Általános teljesítési határidő a raktáron lévő termék esetén 1-3 munkanap, illetve a Társaság központi raktárán nem lévő termékek esetén 8-12 munkanap. Amennyiben a megrendelt termék nem áll a beszállító rendelkezésére, ez a határidő elhúzódhat, amiről a Társaság minden esetben értesíti a vásárlót egyedi határidő megadásával. Amennyiben a határidő meghaladja a visszaigazolt munkanap plusz 4 munkanapot, a vásárló elállhat a szerződéstől, ebben az esetben a Társasággal szemben nem érvényesíthető igény a vásárló esetlegesen keletkezett káraiért. Ebben az esetben a már kifizetett vételár a vásárló részére visszajár, amelyet a Társaság köteles 30 napon belül a vásárló részére visszafizetni.
  4.5 A Társaság fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészében. Részben történő teljesítésre kizárólag a vásárlóval történő előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.
  4.6 A vásárlás menete:
 • A regisztrációt követően a felhasználó bejelentkezik a személyes fiókjába.
 • A megvásárolni kívánt terméket/termékeket a vásárló belehelyezi a kosarába.
 • A kosárba helyezett termékeket, illetve a darabszámot a "Kosár" menüpontban ellenőrizheti a vásárló, itt átírhatja a darabszámot, illetve törölheti az adott termékre vonatkozó megrendelését.
 • A vásárló kiválasztja a szállítás módját. Az átvételre személyesen, illetve futárszolgálat útján is van lehetőség.
 • A fizetés a regisztráció során a Társaság által meghatározott módokon történhet. Előreutalás esetén a termék kiszállítására kizárólag a teljes vételárnak a Társaság bankszámláján történő jóváírását követően van lehetőség.
 • A megrendelés megerősítésére a vásárlónak el kell fogadni az ÁSZF feltételeit, illetve ki kell választania a megrendelés rádió gombot.
 • Egyéb mezőbe megjegyzést fűzhet megrendeléséhez, melyben a vásárlásával kapcsolatos egyéb információt is megadhat. Nem egyértelmű meghatározás, elírás esetén a regisztrált adatok az irányadóak.
 • A számlázási és szállítási adatok ellenőrzését követően a vásárló a "Megrendelés feladása " gombra kattint és feladja a megrendelését.
 • A vásárló által a Webáruházon keresztül elektronikus úton elküldött megrendelés már nem módosítható.
  4.7 A számlát vagy szállítólevelet a csomag tartalmazza. Szállítólevél esetén a számlát a Társaság a regisztrációkor megadott címre postázza. A csomag kézhezvételekor a vásárló ellenőrzi, hogy a leszállított termék megegyezik-e a megrendelt áruval, illetve, hogy a csomagolás sértetlen-e. Sérülés, illetve hiány esetén a vásárló jegyzőkönyvben rögzíti a tapasztaltakat, és a termék átvételét megtagadja. A vásárló köteles a kiszállításkor a csomagot mennyiségileg ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Társaság nem fogad el.


  5. SZÁLLÍTÁS

  5.1 A megrendelt termék vételárát a vásárló a fizetési feltételének meghatározott módon egyenlíti ki. A terméket a vásárló a Társaság székhelyén személyesen veheti át, vagy a Társaság a megadott belföldi szállítási címre kézbesíti a terméket. A rendelés állapotának változásáról, illetve a futárnak történő átadásról a Társaság e-mailben értesítést küld.
  5.2 A belföldi szállítási díjakat a következő linken lehet megtekinteni. www.necron.hu/posta
  5.3 A feltüntetett árak a Magyar Posta logisztikai üzletága (a továbbiakban: "MPL") általi szállításra vonatkoznak. Amennyiben a fenti költségek eltérnek a konkrét esetben, úgy ez minden esetben egyeztetésre kerül a vásárlóval a visszaigazolás során. A Társaság, illetve az MPL a késedelmes szállításokért vagy a megrendelés meghiúsulásáért kártérítési kötelezettséget nem vállal.
  5.4 A csomagok kézbesítése munkanapokon történik, 8 és 17 óra között. Az MPL a küldeményt két alkalommal kísérli meg személyesen kézbesíteni a vásárló részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, az MPL a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra, majd a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az MPL a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, ill. őrzési időt, ahol és ameddig a küldeményt a jogosult átveheti. A postahelyen a posta 10 napig őrzi a küldeményt, ezt követően visszaküldi a feladónak.
  5.5 Amennyiben a vásárló a megrendelt terméket nem veszi át, úgy ez a magatartás a vételárnak, és a Társaságnak okozott kár ellenértékének a Társaság részére történő megfizetése alól nem mentesíti. A vásárló a csomag kézbesítése második megkísérlésének napjától kezdődően 20% mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles. A Társaság ebben az esetben a termék visszaérkezése napjától számított 15 napig őrzi a megrendelt terméket, és a Társaság székhelyén - a vételár, a késedelmi kamat és a Társaságnak okozott kár ellenértékének (pl.: szállítási, tárolási költség) megfizetése ellenében - átvehető.


  6. SZAVATOSSÁG

  6.1 A Társaság az általa értékesített termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatosságot vállal, ha a szolgáltatott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A szavatossági igény érvényesítéséhez szükség van a vásárlást igazoló számlára. 6.2 Hibás teljesítés esetén a jogosult elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget. Amennyiben a jogosultnak sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a Társaság a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tett eleget a jelen pontban megjelölt feltételekkel – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  6.3 A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
  6.4 A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a Társasággal közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. A termék visszaküldésének költsége a vásárlót terheli. 6.5 Kérdéses, illetve vitás esetben a Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a hibásnak vélt terméket bevizsgálja és a kicserélésről vagy kijavításról 15 napon belül döntsön.

  7. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

  7.1 A Társaság nem felelős olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítésből erednek, így különösen nem felel az esetleges elmaradt hasznokért, vagy a vásárlót esetlegesen ért nem vagyoni károkért. A Társaság nem vállal felelősséget azért, hogy a termék a vásárló saját céljaira felhasználható-e.
  7.2 A Webáruházon keresztül történő vásárlás esetén a Társaság semmilyen módon nem felelős az alábbi rendellenes működésből eredő hibákért, bármilyen okból következtek azok be: • bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház rendeltetésszerű működését és az azon keresztül történő vásárlást; • az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása; • szoftver nem megfelelő működése; • programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei; • bármilyen, a Webáruház oldalát elhagyó kapcsolat (átnavigálás) megtekintése során bekövetkező rendellenes működés.
  7.3 A Társaság nem felelős semmilyen kárért, ami a Webáruház oldalához történő csatlakozás, az azon történő vásárlás miatt következett be. A vásárló felelőssége felmérni, hogy a saját számítástechnikai eszközét, illetve az azon tárolt adatokat milyen módon védi meg a jogellenes adatlopástól, illetve egyéb cselekményektől.
  7.4 A Társaság nem vonható felelősségre vis maior esetén, illetve olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem áll az irányítása alatt.
  7.5 A regisztrált felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatinak megadásából, illetve a Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. A Társaság ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.


  8. ADATVÉDELEM, TITOKTARTÁS

  8.1 A regisztrált felhasználók személyes adatainak felhasználása az adatvédelmi törvény hatályos szabályainak megfelelően történik. Minden felhasználónak joga van az adataiban bekövetkezett bármilyen változást, módosítást a Társasággal átvezettetni, illetve töröltetni az általa megadott valamennyi információt.
  8.2 A Webáruház felületén történő önkéntes regisztrációval a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó által megadott személyes és egyéb adatokat a Társaság a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően kezelje. Az adatok kezelésének helye: a Társaság székhelye.
  8.3 A Társaság a regisztrált felhasználók adatait a szerződés teljesítése (pl. az MPL általi kiszállítás), és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve adja át, azokat semmilyen formában harmadik személy részére jogosulatlanul nem adja át. Az adatkezelés időtartama az esetlegesen felmerülő igények elévülési idejével megegyező.
  8.4 A megrendelések kiszállítása érdekében a Társaság a következő adatokat bocsátja az MPL, GLS vagy más szállító cég rendelkezésére: név (cégnév), szállítási cím, egyéb közlendő, a megrendelés összege (tartalmazza valamennyi költséget), telefonszám, e-mail, egyéb elérhetőség. Az MPL, GLS egyéb szállító cégek az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.
  8.5 A Társaság jogosult a regisztrációnál megadott e-mail címre hírleveleket, és egyéb tájékoztató leveleket küldeni, amennyiben a regisztrált felhasználó ezt kifejezetten kéri.
  8.6 A szolgáltatások igénybevételéhez cookie-k engedélyezésére szükség lehet. Amennyiben a vásárló nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, a böngésző beállításánál letilthatja azokat. A tiltás esetén a szolgáltatás bizonyos részei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, melyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének és a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.
  8.7 A Webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Társaság kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.
  8.8 Felek tudomásul veszik, hogy minden olyan tény, adat, és valamennyi, a felek működését érintő információ, amelyekről az együttműködésük során tudomást szereznek, bizalmas információnak tekintendő. A felek a bizalmas információk azon körét, amely üzleti, bank, illetve értékpapír titoknak minősül, az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kötelesek kezelni. Üzleti titok nyilvánosságra hozatala, bármely harmadik féllel történő közlése a szerződés súlyos megszegésének minősül. Felek kifejezetten üzleti titoknak minősítik, ha a jelen ÁSZF-től eltérő feltételekkel kötnek szerződést, így ennek keretében különösen a termék árára és a fizetési feltételekre vonatkozó előírásokat. Felek kötelesek megtéríteni a másik félnek azt a vagyoni és nem vagyoni kárát, amelyet a jelen ÁSZF-ben meghatározott titokvédelmi kötelezettség megszegésével okoznak. Nem tekinthető a titoktartási kötelezettség megszegésének, ha bármelyik fél az erre illetékes hatóság, bíróság felhívására a hatósággal, bírósággal közli az üzleti titoknak, illetve bizalmasnak minősített információkat, adatokat. A vásárló tudomásul veszi, hogy a Társasággal kötött szerződésének elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz is, hogy a Társaság a vásárló esetleges fizetési késedelme vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a követelés behajtását harmadik félre bízza és neki a vásárló adatait átadja. A vásárló kijelenti, hogy ezen eljárást nem tekinti az üzleti titok megsértésének, illetve a személyes adatokkal történő visszaélésnek.

  9. SZERZŐI JOGI VÉDELEM

  9.1 A Webáruház oldalon található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogai térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Társaságot illetik meg. Tilos a Webáruházból letöltött tartalmat a Webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, módosítani, másolni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, egyéb kereskedelmi célra felhasználni stb. Ezen anyagok más webhelyeken, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. A Webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Webáruház használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy a kár külön bizonyítása nélkül is legalább 50.000 forint kötbért köteles fizetni a Társaság részére. Jelen feltételek bármilyen megszegése esetén a felhasználó automatikusan elveszíti a Webáruház használatára vonatkozó engedélyt, és az innen már letöltött vagy kinyomtatott minden anyag megsemmisítésére köteles. 9.2 A Társaság fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A Társaság nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.
  9.3 Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy a Társaságot ért érdeksérelem esetén a Társaság jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a Társaság nem köteles értesíteni a felhasználót.


  10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  10.1 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket békés úton rendezzék. Ennek sikertelensége esetén a szerződő felek a Társaság székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
  10.2 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, elsődlegesen a mindenkor hatályos Ptk. szabályai az irányadóak.